عضویت

عضویت در خیریه ی فاطمیون
  • همیار گرامی از اینکه اطلاعات خود را در فرم همیاری دقیق و کامل پر می کنید سپاسگزاریم. با توجه به نیازمندی های موسسه خیریه فاطمیون، از شما برای همکاری دعوت خواهد شد.

    - لطفا مواردی را که در انجام آنها میتوانید موسسه را یاری نمایید مشخص نمایید: