22 شهریور 1399

بازدید دکتر نوبخت از پروژه

بازدید دکتر نوبخت از پروژه متجمع خیریه فاطمیون شهر رشت شامگاه روز چهارشنبه 19 شهریورماه 1399 ، جناب آقای دکتر نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه و […]